Hỗ trợ trực tuyến: VMO Hanoi  Skype VMO Da Nang Skype VMO Ho Chi Minh Skype

  new logo

Liên hệ với chúng tôi

  • VĂN PHÒNG MARKETING TRƯỜNG ĐH NORTHUMBRIA
  • SỐ 6B CỬA ĐÔNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
  • ĐIỆN THOẠI: (84-4) 3791 2222
  • SỐ FAX: (84-4) 3791 2266
  • HOTLINE: 0933 445 582
  • WEBSITE: NORTHUMBRIA.VN
  • FACEBOOK: NORTHUMBRIAVIETNAM

Chat with me